‍අපි ගැන

අපි කවුද?
අපි කවුරු වුණත් ඔබට වැඩක් නැත් බව අපි දනිමු. 'මුන් මොකාටද එන්න හදන්නේ ?' යන ප්‍රශ්නය ඔබ තුළ ඇතුවාට සැකයක් නැත. අපිට වැඩිමනක් වන්නෙ අසාධාරණකම්ය. හැම එකකටම බොලොග් ලිවීමට අපිට නොහැක. නමුත් කතා කල යුතු කාලීන මාතෘකාවක් පැමිණීමත්, එයට යමක් කිරීමට හැකිය යන විශ්වාසයත්, එම විෂයට දක්වන කැමැත්තත් නිසා එක අදහසකින් එකතුවී මෙසේ වැඩක් ආරම්භ කළෙමු.

මොනවද කරන්නෙ?
වී ඇති දෙය අපේ ලිපි වලින් ඔබට බලාගත හැක. අප කරන දේවල්ද එයට ඇතුළත් වනු ඇත. ඔබට කිරීමට දේවලුත් සදහන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු. දේශපාලනය මෙයට අවශ්‍යය බව පිළිගනිමු. නමුත් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට මෙය යොදා නොගන්නා මෙන් ඉල්ලමු. අපි එක එකා ඡන්දය දෙන්නෙ කුමන පක්‍ශයටද කියාවත් අපි නොදන්නෙමු. අපිට එවා වැඩක් නැත. ජාති භේද අවශ්‍ය නැත. පිටරට ආධාරත් උවමනා නැත. අපේ රටේ දේවල් ගැන අපිට වඩා කොහොමත් උන් විමසිලිමත්ය.
නම් ගම් අපිට සදහන් කිරීමට උවමනා නැත්තෙ එයින් ඔබට වැඩක් නැති නිසාය. ඔබව දැනුවත් කිරීම මූලික පරමාර්ථයයි.ලොකු සංවිධානයක් සාදාගෙන පෙළපාලි යනවට වඩා වැඩක් කිරීම අපේ අරමුණයි. කරන දෙයක් පිළිවෙළට කිරීමට සිතා ගෙන සිටිමු.

තමන් ලැබූ දිවි පෙවතේ - කොටසක් රට සමය වෙතේ
ඉටු නොකළොත් ‍නූඹෙන් පුතේ - මොලොවට කිසි වැඩක් නැතේ